گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۲۵۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۶۰۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۸۸۷۶۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٦/٣/٢٣ - ۵۹۸ مورد

رئیس دفتر مدیر شبکه


رئیس دفتر مدیر شبکه :

سیداحمد فهیمی

شرح وظایف مسئول دفتر :

- دریافت نامه ها ، اوراق پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلااصه مشخصات و جریان آنها در دفتر اندیکاتور و اندیکس

- تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری کردن آنها

- انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها ، اوراق نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محلهای مخصوص .

- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

- تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب ووقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط .

- ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص ، مؤسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها

- آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمسیون ها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست

- تنظیم اوقات جلسات و کمسیون هائی که در دفتر سرپرست مربوط تشکیل می شود ومطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه .

- پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است .

- تهیه پیشنویس برخی از نامه ها و گزارشات و جدول های مختلف به زبان فارسی و محتملا خارجی .

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل .

جستجو
پوستر هفته سلامت 1393 (۴۵۶۴ بازدید)
پوسترهای هفته ایدز 94 (۱۷۴۷ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...