News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٥/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به سایت شبکه سملقان - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی نشست سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان پس از نماز ظهر روز جاری یکم خرداد ۱۴۰۳ به مناسبت شهادت ریاست جمهور محترم و همراهان عزیزشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/102065/نشست سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان پس از نماز ظهر روز جاری یکم خرداد ۱۴۰۳ به مناسبت شهادت ریاست جمهور محترم و همراهان عزیزشان ١٤٠٣/٣/١ فضا سازی مناسب شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان به مناسبت شهادت رئیس جمهور محترم آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان گرانقدرشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/102064/فضا سازی مناسب شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان به مناسبت شهادت رئیس جمهور محترم آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان گرانقدرشان ١٤٠٣/٣/١ سرپرست شبکه بهداشت ودرمان در پی شهادت رئیس جمهور محترم و همراهان خدمتگزارش پیام تسلیت صادر کرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101998/سرپرست شبکه بهداشت ودرمان در پی شهادت رئیس جمهور محترم و همراهان خدمتگزارش پیام تسلیت صادر کرد ١٤٠٣/٢/٣١ برگزاری جلسه اجرای برنامه های پیش بینی شده به مناسبت دهه کرامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101891/برگزاری جلسه اجرای برنامه های پیش بینی شده به مناسبت دهه کرامت ١٤٠٣/٢/٢٧ برگزاری کمیته درون بخشی به مناسبت روز جهانی بیماری فشارخون بالا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101888/برگزاری کمیته درون بخشی به مناسبت روز جهانی بیماری فشارخون بالا ١٤٠٣/٢/٢٦ طرح موضوع جوانی جمعیت و هفته ملی جمعیت در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101842/طرح موضوع جوانی جمعیت و هفته ملی جمعیت در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان ١٤٠٣/٢/٢٦ برگزاری کلاس آموزشی جهت مادران و مسابقه بادکنک ها جهت کودکان و اهداء جوایز به مناسبت هفته ملی جمعیت در حسینیه کریک توسط تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت بیارکرد با همکاری بسیج خواهران کریک ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101841/برگزاری کلاس آموزشی جهت مادران و مسابقه بادکنک ها جهت کودکان و اهداء جوایز به مناسبت هفته ملی جمعیت در حسینیه کریک توسط تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت بیارکرد با همکاری بسیج خواهران کریک ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ١٤٠٣/٢/٢٦ برگزاری کلاس آموزشی فرزند آوری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت سفیران و مادران خانه بهداشت شیرآبادتوسط خانم صابری ماما مرکز خدمات جامع سلامت بیارکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101840/برگزاری کلاس آموزشی فرزند آوری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت سفیران و مادران خانه بهداشت شیرآبادتوسط خانم صابری ماما مرکز خدمات جامع سلامت بیارکرد ١٤٠٣/٢/٢٦ هفته ملی جمعیت ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ماه گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101736/هفته ملی جمعیت ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ماه گرامی باد ١٤٠٣/٢/٢٤ 17 الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101654/17 الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم ١٤٠٣/٢/٢٠ ۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101652/۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم ١٤٠٣/٢/٢٠ ۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101651/۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم ١٤٠٣/٢/٢٠ ۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101637/۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم ١٤٠٣/٢/١٩ چاپ و نصب بنرهای آموزشی پویش ملی سلامت دهان و دندان در سطح میادین و مبادی ورودی شهر آشخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101633/چاپ و نصب بنرهای آموزشی پویش ملی سلامت دهان و دندان در سطح میادین و مبادی ورودی شهر آشخانه ١٤٠٣/٢/١٩ 17 الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101632/17 الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم ١٤٠٣/٢/١٩ پویش سه روزه سلامت دهان و دندان ۱۷ لغایت ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101624/پویش سه روزه سلامت دهان و دندان ۱۷ لغایت ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ١٤٠٣/٢/١٩ ۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101623/۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم ١٤٠٣/٢/١٩ 17 الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101618/17 الی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ پویش ملی سلامت دهان و دندان دهان شاد و سالم،بدن شاد و سالم ١٤٠٣/٢/١٩ هشدار زرد هواشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101508/هشدار زرد هواشناسی ١٤٠٣/٢/١٧ بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از ستاد شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شهرستان سملقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101507/بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از ستاد شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شهرستان سملقان ١٤٠٣/٢/١٧ بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از بیمارستان ۳۲ تختخوابی آشخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101506/بازدید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از بیمارستان ۳۲ تختخوابی آشخانه ١٤٠٣/٢/١٧ بازدید معاون دانشجویی, فرهنگی دانشگاه از پروژه احداث بیمارستان پورسینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101505/بازدید معاون دانشجویی, فرهنگی دانشگاه از پروژه احداث بیمارستان پورسینا ١٤٠٣/٢/١٧ بازدید روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ آقای دکتر سیدی معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه، آقای جواد بهادری فرماندار شهرستان و آقای مهندس مرتضی حاتمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان از مرکز فوریت های پزشکی شهرستان سملقان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101501/بازدید روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ آقای دکتر سیدی معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه، آقای جواد بهادری فرماندار شهرستان و آقای مهندس مرتضی حاتمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان از مرکز فوریت های پزشکی شهرستان سملقان. ١٤٠٣/٢/١٧ تشکیل کمیته شهرستانی پویش سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101500/تشکیل کمیته شهرستانی پویش سلامت دهان و دندان ١٤٠٣/٢/١٧ روز جهانی آسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101438/روز جهانی آسم ١٤٠٣/٢/١٦ هشدار هواشناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101437/هشدار هواشناسی ١٤٠٣/٢/١٦ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان در پیامی روز جهانی ماما را تبریک گفتند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101436/سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان در پیامی روز جهانی ماما را تبریک گفتند. ١٤٠٣/٢/١٦ شهادت امام جعفر صادق (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101435/شهادت امام جعفر صادق (ع) ١٤٠٣/٢/١٦ تقدیر آقای مهندس مرتضی حاتمی سرپرست محترم شبکه بهداشت شهرستان از مدیر و مربیان مرکز آموزش بهورزی و مرکز آموزشی فوریت های پزشکی شهرستان به مناسبت روز معلم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101434/تقدیر آقای مهندس مرتضی حاتمی سرپرست محترم شبکه بهداشت شهرستان از مدیر و مربیان مرکز آموزش بهورزی و مرکز آموزشی فوریت های پزشکی شهرستان به مناسبت روز معلم ١٤٠٣/٢/١٦ روز جهانی تالاسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101433/روز جهانی تالاسمی ١٤٠٣/٢/١٦ روز جهانی آسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101429/روز جهانی آسم ١٤٠٣/٢/١٦ مسابقه عمومی سلامت به مناسبت پویش ملی سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101412/مسابقه عمومی سلامت به مناسبت پویش ملی سلامت دهان و دندان ١٤٠٣/٢/١٣ معلمان پایه‌ ریز تمدّن نوین هستند؛ چون نیروی انسانیِ شایسته اگر نباشد، تمدّنی به وجود نخواهد آمد. "مقام معظم رهبری مدظله العالی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101345/معلمان پایه‌ ریز تمدّن نوین هستند؛ چون نیروی انسانیِ شایسته اگر نباشد، تمدّنی به وجود نخواهد آمد. "مقام معظم رهبری مدظله العالی" ١٤٠٣/٢/١٢ غباررویی گلزار شهدا گمنام به مناسبت بزرگداشت هفته معلم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101343/غباررویی گلزار شهدا گمنام به مناسبت بزرگداشت هفته معلم ١٤٠٣/٢/١٢ همزمان با هفته معلم در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ آئین تجلیل از معلمان برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101341/همزمان با هفته معلم در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ آئین تجلیل از معلمان برگزار گردید. ١٤٠٣/٢/١٢ تقدیر و قدر دانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان از معلمان گرانقدر هنرستان کاردانش ثمین به مناسبت روز معلم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101337/تقدیر و قدر دانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان از معلمان گرانقدر هنرستان کاردانش ثمین به مناسبت روز معلم ١٤٠٣/٢/١٢ بازدید میدانی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان از پروژه های عمرانی حوزه بهداشت ودرمان "۱۴۰۳/۰۳/۱۱" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101336/بازدید میدانی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان از پروژه های عمرانی حوزه بهداشت ودرمان "۱۴۰۳/۰۳/۱۱" ١٤٠٣/٢/١٢ نشست صمیمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان با تعدادی از پرسنل به مناسبت روز جهانی کار و کارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101335/نشست صمیمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان با تعدادی از پرسنل به مناسبت روز جهانی کار و کارگر ١٤٠٣/٢/١٢ برگزاری جلسه هماهنگی درون بخشی پویش ملی سلامت دهان و دندان(19_17 اردیبهشت ماه) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101267/برگزاری جلسه هماهنگی درون بخشی پویش ملی سلامت دهان و دندان(19_17 اردیبهشت ماه) ١٤٠٣/٢/١١ برگزاری کلاس آموزشی سربرگ هوشمند اداری ویژه همکاران شبکه و مرکز بهداشت شهرستان با تدریس آقای هاشمی مسئول دبیرخانه الکترونیک دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101266/برگزاری کلاس آموزشی سربرگ هوشمند اداری ویژه همکاران شبکه و مرکز بهداشت شهرستان با تدریس آقای هاشمی مسئول دبیرخانه الکترونیک دانشگاه ١٤٠٣/٢/١١ ۹ اردیبهشت روز ملی روان‌شناس و مشاور گرامی باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/101160/۹ اردیبهشت روز ملی روان‌شناس و مشاور گرامی باد. ١٤٠٣/٢/٩ 1 تا ۷ اردیبهشت ماه؛ هفته سلامت سال ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100970/1 تا ۷ اردیبهشت ماه؛ هفته سلامت سال ۱۴۰۳ ١٤٠٣/٢/٤ 1 تا ۷ اردیبهشت ماه؛ هفته سلامت سال ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100968/1 تا ۷ اردیبهشت ماه؛ هفته سلامت سال ۱۴۰۳ ١٤٠٣/٢/٤ تا ۷ اردیبهشت ماه؛ هفته سلامت سال ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100967/تا ۷ اردیبهشت ماه؛ هفته سلامت سال ۱۴۰۳ ١٤٠٣/٢/٤ تا ۷ اردیبهشت ماه؛ هفته سلامت سال ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100966/تا ۷ اردیبهشت ماه؛ هفته سلامت سال ۱۴۰۳ ١٤٠٣/٢/٤ دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان به همراه تعدادی از همکاران با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شریعتی نژاد امام جمعه شهر آشخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100921/دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان به همراه تعدادی از همکاران با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شریعتی نژاد امام جمعه شهر آشخانه ١٤٠٣/٢/٣ آغاز به کار هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100919/آغاز به کار هفته سلامت ١٤٠٣/٢/٣ دوم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل سپاه پاسداران گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100917/دوم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل سپاه پاسداران گرامی باد ١٤٠٣/٢/٣ به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100915/به مناسبت هفته سلامت ١٤٠٣/٢/٣ به مناسبت روز جهانی زمین پاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100913/به مناسبت روز جهانی زمین پاک ١٤٠٣/٢/٣ سلامت خانواده با مردمی سازی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100800/سلامت خانواده با مردمی سازی سلامت ١٤٠٣/٢/١ هفته سلامت"۱ الی ۷ اردیبهشت ماه" گرامی باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100799/هفته سلامت"۱ الی ۷ اردیبهشت ماه" گرامی باد. ١٤٠٣/٢/١ برگزاری جلسه درون بخشی با موضوع بیماری سرخک مرکز روستایی اینچه سفلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100798/برگزاری جلسه درون بخشی با موضوع بیماری سرخک مرکز روستایی اینچه سفلی ١٤٠٣/٢/١ تشدید مراقبت بیماری سرخک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100797/تشدید مراقبت بیماری سرخک ١٤٠٣/٢/١ برپایی ایستگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100796/برپایی ایستگاه سلامت ١٤٠٣/٢/١ 30 فروردین روز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100791/30 فروردین روز علوم آزمایشگاهی ١٤٠٣/٢/١ نشست جمع بندی برنامه های هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100790/نشست جمع بندی برنامه های هفته سلامت ١٤٠٣/٢/١ اردوی جهادی جوانی جمعیت در روستای کشانک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100780/اردوی جهادی جوانی جمعیت در روستای کشانک ١٤٠٣/١/٣٠ برگزاری اولین جلسه امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100779/برگزاری اولین جلسه امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب شهرستان ١٤٠٣/١/٣٠ بررسی روند افزایشی موارد حیوان گزیدگی و خطرات ناشی از آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100778/بررسی روند افزایشی موارد حیوان گزیدگی و خطرات ناشی از آن ١٤٠٣/١/٣٠ برگزاری اولین کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت شهرستان سملقان با موضوع هفته ملی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100777/برگزاری اولین کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت شهرستان سملقان با موضوع هفته ملی سلامت ١٤٠٣/١/٣٠ مارالیا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100759/مارالیا ١٤٠٣/١/٢٩ فراخوان ثبت نام مادران غیرشاغل روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر جهت بهره‌مندی از بیمه بازنشستگی رایگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100678/فراخوان ثبت نام مادران غیرشاغل روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر جهت بهره‌مندی از بیمه بازنشستگی رایگان ١٤٠٣/١/٢٨ برگزاري ششمين جشنواره فعالان دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100677/برگزاري ششمين جشنواره فعالان دفاع مقدس ١٤٠٣/١/٢٨ جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته سلامت با حضور کارشناسان مراقب سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100641/جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته سلامت با حضور کارشناسان مراقب سلامت ١٤٠٣/١/٢٧ قابل توجه پزشکان شاغل در شهرستان سملقان و سایر شهرستان های استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100628/قابل توجه پزشکان شاغل در شهرستان سملقان و سایر شهرستان های استان ١٤٠٣/١/٢٧ بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان از مرکز دیالیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100587/بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان از مرکز دیالیز ١٤٠٣/١/٢٥ اطلاعیه ساعت کاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100586/اطلاعیه ساعت کاری ١٤٠٣/١/٢٥ برگزاری اولین جلسه امر به معروف و نهی از منکر شبکه بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100514/برگزاری اولین جلسه امر به معروف و نهی از منکر شبکه بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۳ ١٤٠٣/١/٢٠ برگزاری اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته سلامت سال ۱۴۰۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100513/برگزاری اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته سلامت سال ۱۴۰۳ ١٤٠٣/١/٢٠ برگزاری جلسه کمیته عفاف و حجاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100512/برگزاری جلسه کمیته عفاف و حجاب ١٤٠٣/١/٢٠ آغاز صدور احکام کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100511/آغاز صدور احکام کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان ١٤٠٣/١/٢٠ جلسه عفاف و حجاب شهرستان سملقان در محل فرمانداری برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100502/جلسه عفاف و حجاب شهرستان سملقان در محل فرمانداری برگزار گردید ١٤٠٣/١/١٩ راهپیمایی روز جهانی قدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100464/راهپیمایی روز جهانی قدس ١٤٠٣/١/١٨ 18 فروردین روز جهانی سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100462/18 فروردین روز جهانی سلامت ١٤٠٣/١/١٨ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان با صدور پیامی آحاد جامعه و پرسنل شبکه بهداشت و درمان را برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت نمودند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100443/سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان با صدور پیامی آحاد جامعه و پرسنل شبکه بهداشت و درمان را برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت نمودند. ١٤٠٣/١/١٦ بازدید و نظارت سرکار خانم دکتر جهانی جانشین سرپرست شبکه بهداشت و درمان بهمراه آقای رختیانی سرپرست مرکز بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100389/بازدید و نظارت سرکار خانم دکتر جهانی جانشین سرپرست شبکه بهداشت و درمان بهمراه آقای رختیانی سرپرست مرکز بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت ١٤٠٣/١/١٣ بازدید کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهرستان از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100312/بازدید کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهرستان از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی ١٤٠٣/١/٨ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان خبر داد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100284/سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سملقان خبر داد: ١٤٠٣/١/٦ بازدید میدانی از پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چمن بید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://samalghan.nkums.ac.ir/Content/100283/بازدید میدانی از پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چمن بید ١٤٠٣/١/٦